Yıldız, Dinçer. Doğumunun 100. yılında: Ahmed Adnan Saygun [The 100th Anniversary: Ahmed Adnan Saygun] (Ankara, Turkey: Sun Yayınevi, 2007).