Wallner, Bo. Wilhelm Stenhammar och hans tid, 3 vols. (Stockholm, Sweden: Norstedts, 1991).