Rudén, Jan Olof. Hugo Alfvéns kompositioner (Stockholm, Sweden: Nordiska musikförlaget, 1972).