Englund, Einar. I skuggan av Sibelius: fragment ur en tonsättares liv [In the Shadow of Sibelius: Fragments from a Composer’s Life] ([Helsinki, Finland:] Söderström, 1996).