Zemzare, Ingrīda. Tālivaldis Ķeniņš: Starp divām pasaulēm [Talivaldis Kenins: Between Two Worlds] (Rīga, Latvia: Garā Pupa, 1994).